Terápiás módszereink

Az első interjú alatt a pszichológussal való első néhány találkozást értjük. Ez idő alatt együtt körvonalazzuk, mi is a probléma, igyekszünk közösen meghatározni, hogy mi a terápiás célkitűzés. Az első interjú egy szabad beszélgetés, mely során kérdéseket tehetünk fel egymásnak. Az első ülések során szerzett benyomás alapján tudunk dönteni a közös munkáról, és arról, hogy belekezdünk-e a terápiába. Ha igen, akkor szóbeli pszichológiai terápiás szerződést kötünk, mely során megállapodunk a terápia céljáról, kereteiről, szabályairól, módszereiről. A pszichológust természetesen titoktartás köti az első interjútól kezdve az egész terápia során, és azt követően is.
A terápiát megelőző állapotfelmérés bizonyos esetekben további vizsgálatokat, pszichológiai tesztek felvételét teheti szükségessé.

A pszichológiai tanácsadás/konzultáció olyan rövid, pár alkalomból álló, segítő beszélgetést jelent, mely egy aktuális dilemmára korlátozódik és, amit pszichológus vezet. A probléma körüljárásában, több oldalról való megvizsgálásában, vagy egy döntés meghozásában lehet segítségünkre az ülések sora.

A szupportív pszichoterápia olyan alappszichoterápiás forma, melynek célja a személyiség belső erőforrásainak feltérképezése, tudatosítása és megerősítése. Rendszerint heti egy ülésben zajlik. Ismétlődő kapcsolati nehézségek vagy önismereti kérdések esetén javasolt terápiás forma. 

15-20 alkalomból álló beszélgetős pszichoterápia, mely heti rendszerességgel zajlik. Célja, hogy a tudattalan belső konfliktusok megismerésén és megoldásán keresztül a tünetek és problémák oldódjanak, melyek kapcsolati nehézségeket okoznak. Jól kezelhetőek rövid dinamikus pszichoterápiával például a szorongásos zavarok (pl.: pánikzavar, fóbiák, stb.), hangulati élet zavarai, melyek élethelyzeti nehézséggel kapcsolatosak (pl.: válás, gyász), kapcsolati nehézségek, élethelyzeti változások, illetve élethelyzeti elakadások. 

  A családon belül sokszor diszfunkcionális mintázatok lehetnek jelen, melyek a családi rendszeren belül problémákat okoznak, a családtagokat megterhelik. A családterápia célja ezeknek a diszfunkcionális mintázatoknak a kezelése, annak érdekében, hogy a család, mint egység a külső és belső kihívásokkal szemben jobban tudjon alkalmazkodni. A családterápia így megkívánja, hogy a családtagok együtt vegyenek részt rajta, de lehetnek olyan szakaszok, melyek során a család összes tagja nincsen jelen. 
  A terápiás alkalmakat általában két terapeuta vezeti, kétheti rendszerességgel, alkalmanként 1,5 órában. Az ülések között házi feladatokra is sor kerül.  
   

  A párterápia a családterápiához hasonló felépítésű, de ott a pár tagjai közötti mintázatokon, kommunikációs nehézségeken, konfliktusokon van a hangsúly. Általa a párkapcsolaton belüli nagyobb ön- és társismeretre tehetünk szert, a korábbi nehezen kezelhető konfliktusokra új megoldásokat találhatunk, javíthatunk a kommunikációs technikáinkon.  

  Szakembereinkkel egyeztetve lehetőség van az online platformokon történő terápiás találkozásra. A távterápiák olyan esetben lehetnek előnyösek, ha valamilyen oknál fogva nem megoldható a személyes találkozó (pl.: külföldi tartózkodás, betegség, stb.). Ebben az esetben azonban a kliensünkre is hárul a terápiás tér zavartalanságának, biztonságosságának a biztosítása. 

  Ajánljuk, hogy az első interjú idejére a személyes ülést válassza, illetve a távterápia esetében is bizonyos időközönként a személyes találkozó elengedhetetlen. 

  Az autogén tréning egy strukturált, egymásra épülő gyakorlatokból álló, 12-15 alkalom alatt elsajátítható relaxációs módszer. A testi, lelki és szellemi egyensúly helyreállításában, és a pszichofiziológiai működés rendezésében segít a testi lazításon, valamint a testi-lelki tapasztalatok tudatosításán és feldolgozásán keresztül. Kifejezetten hatásos a pszichoszomatikus és szorongásos zavarok esetében. Nagyobb önismeretre, jobb stresszkezelésre, és a teljesítmény javulására számíthatunk a gyakorlások nyomán. 

  A szimbólumterápia olyan meditatív módon zajló, képi megjelenítéssel dolgozó terápiás gyakorlat, mely során mélylélektani feltárás és feldolgozás is zajlik. A kliens relaxált állapotban a pszichológus segítségével képeket „hív”, melyet megbeszélés, feldolgozás és megértés követ. 

  A Leune-féle Katatím Integratív Pszichoterápia mellett Koronkai-Szőnyi-féle tematikus meditációval dolgozunk, mely sajátos, autogén tréningre épülő magyar módszer.  

  A kognitív viselkedésterápia (CBT) kutatási bizonyítékokkal alátámasztott pszichoterápiás forma, mely meghatározott ideig, meghatározott ülésszámban zajlik. A módszer szemlélete szerint viselkedésünket, érzelmeinket nagyban befolyásolja az, ahogy a világot magunk számára megalkotjuk, illetve ahogy gondolkodunk. 

  Viselkedésünk, érzelmeink szoros kapcsolatban állnak rejtett, sokszor nem tudatos hiedelmeinkkel. A terápia leginkább jelenre és a jövőre fókuszál, célja, hogy megértsük azokat a gondolkodási sémákat, melyek a problémák alapjai. Emellett problémamegoldó stratégiákat és megküzdési módokat sajátíthatunk el általa. 

  A szorongás és a depresszió tekintetében bizonyított hatásosságú. A terápia szerves részei az ülések közötti házi feladatok.