Molnár Petra pszichológus

Kapcsolat

Molnár Petra

Klinikai szakpszichológus

Már egyetemi éveim alatt is nagy hangsúlyt fektettem az elméleti ismeretanyag elsajátításán túl a gyakorlatban történő tapasztalat-szerzés és sajátélmény útján való készség-fejlesztésre. Több, különböző szakmai területen, egészségügyi intézményben láttam el önkéntes segítői, ill. pszichológusi feladatokat, az itt szerzett tapasztalataim pedig még tovább mélyítették hivatásom irányában történő elköteleződésemet, formálták szakmai szemléletemet. Úgy gondolom, hogy a hiteles és adekvát segítségnyújtás nélkülözhetetlen részét képezi önmagunk „fejlesztése” is, így képzésekben veszek részt, ill. rendszeresen szupervízióba és önismereti terápiába járok.

Szemléletemet pszichodinamikusan orientált gondolkodás jellemzi. Legyen szó kapcsolati problémákról, életvezetési nehézségekről, életszakaszokban megjelenő elakadásokról, pszichoszomatikus betegségekről, szorongásos vagy hangulati zavarokról, valószínűsíthető, hogy valamilyen belső, tudattalan konfliktus áll a háttérben. Hiszem, hogy e lelki tartalmak, érzések, vágyak tudatosítása és megértése közelebb visz a „megoldáshoz”, a panaszok megszűnésén keresztül a koherensebb, önazonos élethez. A belső konfliktusok feloldását megcélzó „munkafolyamathoz” egy biztonságos, elfogadó és megtartó tér szükséges, mindez pedig a terápiás kapcsolaton belül válik megélhetővé.